Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

Gentlemen's agreement voor de Reguliere competitie

De gentlemen’s agreement voor de de reguliere competitie luidt dat daar als richtlijn geldt dat het maximum aan de elo-rating van de reserve speler die de basisspeler vervangt in het hoogst spelende (A) team enigszins vergelijkbaar is met die van de basisspeler die wordt vervangen. Dit moet ervoor zorgen dat de speelsterkte van het hoogste team gedurende het gehele seizoen min of meer gelijk blijft.
Voor de overige teams geldt de geldende regeling artikel 10. lid d uit het competitie reglement.
 
Ter toelichting: als richtlijn voor enigszins vergelijkbaar kan uitgegaan worden van gemiddeld per speler 40 elo-punten verschil met de basisspelers. Om enige flexibiliteit te geven kan in geval er maar één invaller voor de betreffende wedstrijd gebruikt wordt, uitgegaan worden van maximaal 100 elo-punten verschil met de basisspeler. Bij de bepaling van de rating geldt de KNSB-rating van 1 augustus van het betreffende seizoen.
 
Het staat teams vrij om (zowel voor de beker als voor de reguliere competitie) van bovenstaande gentlemen's agreement af te wijken mits dit onderling overeengekomen is en voor aanvang van de wedstrijd aan de competitieleider gemeld is.

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken